JIWAJI BA QUESTION PAPERSBA Question Papers Syllabus Notes

 

JIWAJI BA YEARLY SYSTEM QUESTION PAPERS AND SYLLABUS

 

PART 1 Question Papers    
PART 2 Question Papers    
PART 3 Question Papers    

 

JIWAJI BA SEMESTER SYSTEM QUESTION PAPERS AND SYLLABUS

 

1 Sem Question Papers

 

   
2 Sem Question Papers
 
   
3 Sem Question Papers
 
   
4 Sem Question Papers
 
   
5 Sem Question Papers

 

   
6 Sem Question Papers    


 

Year JIWAJI BA PART 1 Question Papers Top
2019  

BA-1-YEAR-HINDI-LITERATURE-P2-HINDI-KATHA-SAHITYA-V175-2019

BA-1-YEAR-HINDI-P1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-V171-2019


BA-1-YEAR-ECONOMICS-P1-MICRO-ECONOMICS-2019

BA-1-YEAR-ECONOMICS-P2-INDIAN-ECONOMY-2019

BA-1-YEAR-ENGLISH-LITERATURE-P1-POETRY-2019

BA-1-YEAR-ENGLISH-LITERATURE-P2-PROSE-2019

BA-1-YEAR-FC-P1-HINDI-LANGUAGE-AND-MORAL-VALUES-2019

BA-1-YEAR-FC-P2-ENGLISH-LANGUAGE-2019

BA-1-YEAR-FC-P3-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-2019

BA-1-YEAR-HISTORY-P1-HISTORY-OF-INDIA-AND-FROM-EARLIEST-TIME-2019

BA-1-YEAR-HISTORY-P2-WESTERN-WORLD-MID-15-CENTURY-TO-1870-2019

BA-1-YEAR-POLITICAL-SCIENCE-P1-BASIC-PRINCIPLES-OF-POLITICAL-SCIENCE-2019

BA-1-YEAR-POLITICAL-SCIENCE-P2-INDIAN-GOVERNMENT-AND-POLITICS-2019

BA-1-YEAR-SOCIOLOGY-P1-BASIC-CONCEPT-OF-SOCIOLOGY-2019

BA-1-YEAR-SOCIOLOGY-P2-INDIAN-SOCIETY-2019
 

2018
BA-1-YEAR-FOUNDATION-ENGLISH-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-PART-B-MAR-2018

BA-1-YEAR-FOUNDATION-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-PAPER-1-MAR-2018

BA-1-YEAR-FOUNDATION-HINDI-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-PART-B-MAR-2018

BA-1-YEAR-HISTORY-PAPER-2-HISTORY-OF-INDIA-FROM-EARLIEST-TIME-INDIAN-ECONOMY-MAR-2018

BA-1-YEAR-HISTORY-WESTERN-WORLD-MID-15TH-CENTURY-TO-1870-PAPER-2-MAR-2018

BA-1-YEAR-POLITICAL-SCIENCE-BASIC-PRINCIPLES-OF-POLITICAL-SCIENCE-PAPER-1-MAR-2018

BA-1-YEAR-POLITICAL-SCIENCE-INDIAN-GOVERNMENT-AND-POLITICS-PAPER-2-MAR-2018

BA-1-YEAR-SOCIOLOGY-BASIC-CONCEPT-OF-SOCIOLOGY-PAPER-1-MAR-2018

BA-1-YEAR-SOCIOLOGY-INDIAN-SOCIETY-PAPER-2-MAR-2018
2017  
2016  
2015  
2014  
2013  
OLD  

 

 

Year JIWAJI BA PART 2 Question Papers Top
2019
BA-2-YEAR-FC-P2-ENGLISH-LANGUAGE-X5-2019

BA-2-YEAR-FC-P3-ENVIRONMENTAL-STUDIES-X2-X5-2019

BA-2-YEAR-HISTORY-P2-MAIN-CURRENTS-OF-WORLD-HISTORY-2019

BA-2-YEAR-POLITICAL-SCIENCE-P1-REPRESENTATIVE-POLITICAL-THINKERS-2019

BA-2-YEAR-POLITICAL-SCIENCE-P2-CONSTUTUTIONS-OF-MAJOR-COUNTRIES-2019
 
2018  
2017
BA-PART-2-ECONOMICS-MACRO-ECONOMICS-AND-PUBLIC-FINANCE-MARCH-2017

BA-PART-2-ECONOMICS-MONEY-BANKING-AND-INTERNATIONAL-ECONOMICS-MARCH-V2-2017

BA-PART-2-ENGLISH-LANGUAGE-MARCH-2017

BA-PART-2-ENVIRONMENTAL-STUDIES-MARCH-2017

BA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-COMPARATIVE-GOVT-AND-POLITICS-MARCH-V2-2017

BA-PART-2-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-THOUGHT-AND-IDEOLOGICS-MARCH-2017

BA-PART-2-SAMPRESHAN-KOSHAL-HINDI-BHASHA-AUR-SAMANAYA-GYAN-MARCH-2017

BA-PART-2-SOCIOLOGY-RURAL-AND-URBAN-SOCIOLOGY-MARCH-2017

BA-PART-2-SOCIOLOGY-SOCIOLOGY-OF-TRIBAL-SOCIETY-APRIL-2017
 
2016  
2015  
2014  
2013  
OLD  

 

 

Year JIWAJI BA PART 3 Question Papers Top
2018  
2017

BA-PART-3-BASIC-COMPUTER-AND-INFORMATION-TECHNOLOGY-MARCH-2017

BA-PART-3-ENGLISH-LANGUAGE-MARCH-2017

BA-PART-3-HINDI-BHASHA-SAMPRASHAN-KOSHAL-HINDI-BHASHA-AUR-SAMANYA-GYAN-2-MARCH-2017

BA-PART-3-HISTORY-HISTORY-OF-INDIA-FROM-1740-AD-TO-1857-AD-MARCH-2017

BA-PART-3-HISTORY-HISTORY-OF-INDIA-FROM-1858-MARCH-V2-2017

BA-PART-3-POLITICAL-SCIENCE-INDIA-AND-INTERNATIONAL-RELATIONS-MARCH-2017

BA-PART-3-POLITICAL-SCIENCE-PUBLIC-ADMINISTRATION-MARCH-V2-2017

BA-PART-3-SOCIOLOGY-FOUNDATIONS-OF-SOCIOLOGICAL-THOUGHT-MARCH-2017
2016
BA-PART-3-ENGLISH-LANGUAGE-APRIL-2016

BA-PART-3-HISTORY-HISTORY-OF-INDIA-FROM-1858-APRIL-2016

BA-PART-3-POLITICAL-SCIENCE-INDIA-AND-INTERNATIONAL-RELATIONS-APRIL-2016

BA-PART-3-SOCIOLOGY-FOUNDATIONS-OF-SOCIOLOGICAL-THOUGHT-APRIL-2016

BA-PART-3-SOCIOLOGY-SOCIAL-RESEARCH-METHODS-APRIL-V2-2016

 

 
2015  
2014  
2013  
OLD  

 

 

 

Year JIWAJI BA 1 Sem Question Papers Top
2018  
2017  
2016
BA-1-SEM-FC-P2-UDHMITA-VIKAS-DEC-2016

BA-1-SEM-GEOGRAPHY-PHYSICAL-GEOGRAPHY-1-DEC-2016

BA-1-SEM-GEOGRAPHY-PHYSICAL-GEOGRAPHY-2016

BA-1-SEM-SOCIOLOGY-INTRODUCTION-TO-SOCIOLOGY-DEC-2016

 

BA-1-SEM-ECONOMICS-MICRO-ECONOMICS-(100)-2016

BA-1-SEM-FC-2-DEVELOPMENT-OF-ENTREPRENEURSHIP-(100)-2016

BA-1-SEM-FC-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-MORAL-EDUCATION-HINDI-ENGLISH-(100)-2016

BA-1-SEM-POLITICAL-SCIENCE-POLITICAL-THEORY-(100)-2016

BA-1-SEM-SOCIOLOGY-INTRODUCTION-TO-SOCIOLOGY-(100)-2016


BA-1-SEM-ECONOMICS-MICRO-ECONOMICS-S4060-DEC-2016

 

2015  

BA-1-SEM-FC-P1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-DEC-2015

BA-1-SEM-SOCIOLOGY-INTRODUCTION-TO-SOCIOLOGY-DEC-2015
 

Old  

 

 

Year JIWAJI BA 2 Sem Question Papers Top
2018  
2017
BA-2-SEM-ECONOMICS-P1-INDIAN-ECONOMY-T2410-JUN-2017

BA-2-SEM-FOUNDATION-1-P1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-T2401-JUN-2017

BA-2-SEM-FOUNDATION-P2-DEVELOPMENT-ENTREPRENEURSHIP-T2402-JUN-2017

BA-2-SEM-HINDI-LITERATURE-P1-HINDI-KATHA-SATHITYA-T2403-JUN-2017

BA-2-SEM-SOCIOLOGY-P1-BHARTIYA-SAMAJ-T2413-JUN-2017
 
2016
BA-2-SEM-ECONOMICS-INDIAN-ECONOMICS-MAY-(100)-2016

BA-2-SEM-FC-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-MAY-(100)-2016

BA-2-SEM-FC-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-MAY-(100)-2016

BA-2-SEM-POLITICAL-SCIENCE-INDIAN-GOVERNMENT-AND-POLITICS-MAY-(100)-2016

BA-2-SEM-SOCIOLOGY-MAY-(100)-2016
2015  
Old  

 

Year JIWAJI BA 3 Sem Question Papers Top
2018
BA-3-SEM-SOCIOLOGY-RURAL-AND-URBAN-SOCIOLOGY-DEC-2018

 

2017
BA-3-SEM-ECONOMICS-MACRO-ECONOMICS-AND-MONEY-AND-BANKING-T4920-DEC-2017

BA-3-SEM-FC-UDHMITA-VIKAS-P2-ENVIRONMENTAL-STUDIES-1-T4912-DEC-2017

BA-3-SEM-HINDI-LITERATURE-AVARCHIN-HINDI-KAVYA-T4913-DEC-2017

BA-3-SEM-HINDI-P1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-T4911-DEC-2017

BA-3-SEM-SOCIOLOGY-RURAL-AND-URBAN-SOCIOLOGY-T4923-DEC-2017


BA-3-SEM-SOCIOLOGY-RURAL-AND-URBAN-SOCIOLOGY-DEC-2017

BA-3-SEM-ENGLISH-DEC-2017

BA-3-SEM-FC-ENVIRONMENTAL-STUDIES-1-DEC-2017

BA-3-SEM-FC-HINDI-DEC-2017

BA-3-SEM-HISTORY-DEC-2017

BA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-REPRESENTATIVE-POLITICAL-THINKERS-AND-ISMS-DEC-2017

BA-3-SEM-SOCIOLOGY-RURAL-AND-URBAN-SOCIOLOGY-DEC-2017

 

2016
BA-3-SEM-ECONOMICS-MACRO-ECONOMICS-AND-MONEY-AND-BANKING-DEC-(100)-2016

BA-3-SEM-FC-1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-DEC-(100)-2016

BA-3-SEM-FC-2-ENVIRONMENTAL-STUDIES-DEC-(100)-2016

BA-3-SEM-POLITICAL-SCIENCE-REPRESENTATIVE-POLITICAL-THINKERS-AND-ISMS-DEC-(100)-2016

BA-3-SEM-SOCIOLOGY-RURAL-AND-URBAN-SOCIOLOGY-DEC-(100)-2016
 
2015  
Old  

 

Year JIWAJI BA 4 Sem Question Papers Top
2018
BA-4-SEM-ECONOMICS-INTERNATIONAL-ECONOMICS-AND-PUBLIC-FINANCE-JUN-2018

BA-4-SEM-FC-ENVIRONMENTAL-STUDIES-JUN-2018


BA-4-SEM-ECONOMICS-P1-INTERNATIONAL-ECONOMICS-AND-PUBLIC-FINANCE-U2540-JUN-2018

BA-4-SEM-FOUNDATION-1-P1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-U2531-JUN-2018

BA-4-SEM-FOUNDATION-P2-ENVIRONMENTAL-STUDIES-U2532-JUN-2018

BA-4-SEM-HINDI-LITERATURE-P1-HINDI-BHASHA-SAHITYA-KA-ITIHAS-U2533-JUN-2018

BA-4-SEM-SOCIOLOGY-P1-TRIBAL-SOCIETY-U2543-JUN-2018
 

2017
BA-4-SEM-ECONOMICS-PUBLIC-FINANCE-AND-INTERNATIONAL-ECONOMICS-MAY-(100)-2017

BA-4-SEM-FC-ENVIRONMENTAL-STUDIES-MAY-(100)-2017

BA-4-SEM-FC-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-MAY-(100)-2017

BA-4-SEM-POLITICAL-SCIENCE-COMPARATIVE-GOVERMENTS-AND-POLITICS-MAY-(100)-2017

BA-4-SEM-SOCIOLOGY-TRIBAL-SOCIETY-MAY-(100)-2017
 
2016  
2015  
Old  

 

Year JIWAJI BA 5 Sem Question Papers Top
2018
BA-5-SEM-FC-3-BASIC-COMPUTER-INFORMATION-TECHNOLOGY-1-DEC-2018

BA-5-SEM-GEOGRAPHY-ENVIRONMENTAL-STUDIES-AND-MANAGEMENT-DEC-2018


BA-5-SEM-ECONOMICS-DEVELOPMENT-AND-ENVIRONMENTAL-ECONOMICS-U4930-DEC-2018

BA-5-SEM-FC-3-P2-BASIC-COMPUTER-INFORMATION-TECHNOLOGY-1-U4922-DEC-2018

BA-5-SEM-HINDI-LITERATURE-PRAYOJAN-MULAK-HINDI-U4923-DEC-2018

BA-5-SEM-HINDI-P1-NAITIK-MULYA-AUR-BHASHA-U4921-DEC-2018

BA-5-SEM-SOCIOLOGY-MAIN-SOCIOLOGICAL-THINKERS-U4933-DEC-2018
 

2017
BA-5-SEM-GEOGRAPHY-ENVIRONMENTAL-STUDIES-AND-MANAGEMENT-DEC-2017

 

BA-5-SEM-FC-1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-DEC-2017

BA-5-SEM-FC-2-COMPUTER-BASIC-COMPUTER-INFORMATION-TECHNOLOGY-1-DEC-2017

BA-5-SEM-ECONOMICS-DEVELOPMENT-AND-ENVIRONMENTAL-ECONOMICS-DEC-(100)-2017

BA-5-SEM-FC-1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-2-DEC-(100)-2017

BA-5-SEM-FC-2-BASICS-OF-COMPUTER-AND-INFORMATION-TECHNOLOGY-1-DEC-(100)-2017

BA-5-SEM-POLITICAL-SCIENCE-INDIA-AND-INTERNATIONAL-POLITICS-DEC-(100)-2017

BA-5-SEM-SOCIOLOGY-MAIN-SOCIOLOGICAL-THINKERS-DEC-(100)-2017
 

2016  
2015  
Old  

 

Year JIWAJI BA 6 Sem Question Papers Top
2019
BA-6-SEM-FC-1-P1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-V2811-JUN-2019

BA-6-SEM-FOUNDATION-P2-BASICS-OF-COMPUTER-AND-INFORMATION-TECHNOLOGY-1-V2812-JUN-2019

BA-6-SEM-HINDI-LITERATURE-P1-HINDI-NATAK-NIBANDH-V2815-JUN-2019
 

BA-6-SEM-ECONOMICS-P1-QUANTITATIVE-TECHNIQUES-V-2822-JUN-2019

BA-6-SEM-SOCIOLOGY-P1-SAMAJIK-ANUSANDHAN-VIDHI-V-2826-JUN-2019
 

2018
BA-6-SEM-ECONOMOICS-QUANTITATIVE-TECHNIQUES-(100)-2018

BA-6-SEM-FC-COMPUTER-BASIC-COMP-INFORMATION-TECH-2-(100)-2018

BA-6-SEM-FC-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-(100)-2018

BA-6-SEM-FOUNDATION-1-MORAL-VALUES-AND-LANGUAGE-JUN-2018

BA-6-SEM-HISTORY-JUN-2018

BA-6-SEM-POLITICAL-SCIENCE-PUBLIC-ADMINISTRATION-(100)-2018

BA-6-SEM-POLITICAL-SCIENCE-PUBLIC-ADMINISTRATION-JUN-2018

BA-6-SEM-SOCIOLOGY-METHOD-OF-SOCIAL-RESEARCH-(100)-2018

BA-6-SEM-SOCIOLOGY-SAMAJHIK-ANUSANDHAN-VIDHIYA-JUN-2018
 
2017  
2016  
2015  
Old